finansiële adviseurs | saam met jou: end-uit

 
 
 
 

As Gesertifiseerde Finansiële Beplanners (‘CFP®’) baseer ons ons benadering op die 6 stappe van finansiële beplanning soos uiteengesit deur die Finansiële Beplanningsinstituut van Suidelike Afrika (‘FPI’), en dit word in detail hieronder bespreek.

 • Stap1: Daarstelling en definiëring van ‘n professionele verhouding

  “Die finansiële beplanner behoort duidelik die dienste wat verskaf gaan word te verduidelik of dokumenteer en beide sy/haar en u verantwoordelikhede te definieer. Die beplanner behoort duidelik te verduidelik hoe hy betaal gaan word en deur wie. U en die beplanner behoort ooreen te kom oor hoe lank die professionele verhouding behoort te duur en oor hoe besluite gemaak gaan word.”

  Ons dienste wat ons gelisensieer voor is word onder die “Dienste” skakel bo-aan hierdie bladsy aangedui. Ons hef nie fooie vir die voorbereiding van ‘n Persoonlike Finansiële Ontleding nie, en ons word vergoed deur die produkverskaffers waar ons produkte implementeer teen gereguleerde kommissie. Ons hef ook onderhandelde uurlikse tariewe vir ad hoc aanstellings. Vergoeding moet openbaar word voor enige aanbevelings geimplementeer word.

 • Stap 2: Versameling van data, insluitende doelwitte

  “Die finansiële beplanner behoort vir inligting te vra oor u finansiële situasie. U en die beplanner moet gemeenskaplik u persoonlike en finansiële doelwitte definieer, u tyd raamwerk vir resultate verstaan en, indien relevant, bespreek hoe u voel oor risiko. Die finansiële beplanner behoort alle nodige dokumente te versamel voordat hy advies aan u gee rakende u behoeftes.”

  Met u toestemming sal ons soveel as moontlik inligting insamel oor u persoonlike situasie vanaf verskillende bronne om ons toe te laat om relevante en pro-aktiewe aanbevelings te maak.

 • Stap 3: Analisering en evaluering van u finansiële status

  “Die finansiële beplanner behoort u inligting te analiseer om u huidige situasie te beoordeel en bepaal wat u moet doe nom u doelwitte te bereik. Afhangende van watter dienste u versoek, kan dit inluit die analise van u bates, laste en kontantvloei, huidige blootstelling tot versekering, beleggings of belasting strategieë.”

  Ons analiseer die inligting verkry in stap 2) om enige gapings of risikos in u huidige portefeulje te bepaal. Dit sluit gewoonlik ‘n analise van u huidige bates en wesenlike uitstaande finansiële verpligtinge, huidige blootstelling to versekering, beleggings en aftrede-beplanning, asook belasting strategieë in.

 • Stap 4: Ontwikkeling en voorlegging van finansiële beplanning voorstelle en alternatiewe

  “Die finansiële beplanner behoort finansiële beplanning aanbevelings aan te bied wat die doelwitte aanspreek, gebaseer op die inligting wat u verskaf. Die beplanner behoort saam met u deur die aanbevelings te werk om te verseker dat u dit verstaan en ingeligte besluite kan maak. Die beplanner behoort ook na u bekommernisse te luister en die aanbevelings aan te pas soos dit nodig is.”

  Gebaseer op die inligting wat ons versamel en die besprekings wat ons het rakende u situasie sal ons u voorsien met ‘n Persoonlike Finansiële Ontleding wat u doelwitte aanspreek, asook ons aanbevelings om daardie doelwitte te bereik. Ons poog om die inligting in hierdie ontledings so verstaanbaar as moontlik te hou, sonder om tegniese detail in te perk. Ons hersien ook hierdie ontledings wanneer nuwe inligting na vore kom of as u doelwitte verander.

 • Stap 5: Implementering van die finansiële beplanning aanbevelings

  “U en die beplanner moet saamstem oor hoe die aanbevelings geimplementeer moet word. Die beplanner kan die aanbevelings implementeer of dien as u ‘afrigter’, en die hele proses koördineer met u en ander professionele instansies soos prokureurs, rekenmeesters of aandelemakelaars.”

  Voordat ons enige aanbevelings implementeer sal ons ooreenkom oor hoe dit uitgevoer moet word en deur wie. Ons het samewerkingsooreenkomste met talle professionele instansies insluitende prokureurs, korrtermyn versekering spesialiste en rekenmeesters.

 • Stap 6: Monitering van die finansiële beplanning aanbevelings

  “U en die beplanner moet ooreenkom oor wie die vordering na u doelwitte gaan monitor. As die beplanner in beheer van die proses is moet hy periodiek aan u verslag doen om u situasie te hersien en die aanbevelings kan aanpas soos u lewensomstandighede verander.”

  Ons sal u totale finansiële situasie hersien op ‘n jaarlikse grondslag. U moet ons egter asseblief in kennis stel van enige veranderinge in u lewe (byvoorbeeld u trou, koop ‘n nuwe huis, die geboorte van ‘n kind, beweging tussen werke, ensovoorts). Die produkverskaffers pos ook gereeld state uit.

  Onthou dat u die fokus is van die hele finansiële beplanningsproses. Die resultate wat u dus gaan verkry deur met ons saam te werk is net soveel u verantwoordelikheid as ons s’n.