finansiële adviseurs | saam met jou: end-uit

 
 
 
 

Inleiding

As die gemiddelde persoon op straat weet hoeveel ‘n kundige finansiële beplanner vir hom/haar kan doen sal hulle in rye voor hierdie beplanner se kantoor begin staan.

Bostaande stelling het dalk ‘n sterk emosionele inslag wat effens soetsmaaklik kan voorkom. Die werklikheid is egter dat kliënte meestal remskoene in die finansiële beplanningsproses is, en dit is net tot nadeel van hulleself oor die langtermyn.

Ek gaan met hierdie nuusbrief die vyf kategorieë van kliënte uitlig, en die bron van hierdie inligting is ‘n dokument wat Masthead (ons nakomings- en praktykbestuurskonsultante) oorspronklik uitgebring het.

Kategorie 1 – U vertrou niemand

U dink almal gaan u op een of ander manier inloop en u sal agterdogtig wees oor enige finansiële beplanner wat u pad kruis. Eerlike foute word gesien as ‘n sameswering teen u en u het “bewyse” van etlike sakeverhoudinge wat al skeefgeloop het.

Die beste raad vir u is om u eie sake te reel. Finansiële beplanners is waarskynlik nie behoorlik gekwalifiseer en opgelei om u te help nie.

Kategorie 2 – U volg u eie kop

U glo vas dat u nie ‘n finansiële beplanner nodig het nie. U wil u finansiële portefeulje op die goedkoopste manier moontlik implementeer en monitor. U beskou fooie en kommissie as verskonings om nie ‘n professionele beplanner te raadpleeg nie. U gebruik egter die beplanner steeds as ‘n bron van inligting op ‘n konstante basis en probeer om inligting uit hom uit te trek en u worstel self voort. As iets egter skeefloop sal u steeds eerder die beplanner blameer as uself.

Die beste raad vir u is om u eie sake te reel. Finansiële beplanners is waarskynlik nie behoorlik gekwalifiseer en opgelei om u te help nie.

Kategorie 3 – U maak altyd verskonings

U besef dat u geldsake deurmekaar is en u glo selfs dat u dringend ‘n finansiële plan benodig. U is nie suinig nie, maar u gee meestal geld uit op dit wat vir u onmiddelike bevrediging gee. U maak nie werklik voorsiening vir die toekoms soos wat u behoort te doen nie en u hoop is op meevallers soos erflatings gebaseer. U is vol verskonings oor hoekom u sake deurmekaar is. Dit gaan egter deurmekaar bly, want u het ‘n verskoning vir elke probleem en situasie.

Alhoewel ‘n finansiële beplanner u geselskap moontlik kan geniet is hy waarskynlik steeds nie behoorlik gekwalifiseer en opgelei om u te help nie.

Kategorie 4 – U stel uit

U is finansieel geletterd en is oor die algemeen verantwoordelik met u geldsake. U het egter steeds die leiding van ‘n finansiële beplanner nodig. U gee wel samewerking aan u beplanner deur byvoorbeeld die nodige inligting en dokumente aan hom te voorsien, maar dit is dikwels ‘n langsame en oneffektiewe proses.

Die meeste individue val in hierdie kategorie. Dit is soms frustrerend, maar u kan wel gehelp word omdat u wel gehelp wil word. Die uitstellery laat dinge net sloer en daar is altyd ‘n risiko dat u te laat gaan wees om ‘n belangrike aanbeveling te implementeer, veral ten opsigte van risikoprodukte.

Kategorie 5 – U is finansieel verantwoordelik

U hou daarvan om gereeld u sake en toekomsplanne te hersien. U respekteer die kundigheid van ander en besef dat professionele mense se tyd en raad hulle fooie werd is omdat dit tot u eie finansiële voordeel is. U verskaf u inligting en dokumente betyds en u sien u finansiële beplanner as “deel van die span”. U familie en vriende bewonder u omdat dit baie gou duidelik is dat u finansieel vorentoe beweeg.

As u in hierdie kategorie val wil ons u graag gelukwens. Ons sal ons u met graagte help met u finansiële portefeulje, en ons kan heel waarskynlik wesenlike waarde vir u oor die langtermyn toevoeg.

Gevolgtrekking

Enigiemand kan finansiële vryheid bereik deur ‘n finansiële plan in plek te sit en hierdie plan gereeld te monitor. Deur die advies op hierdie webstuiste en in ons persoonlike finansiële ontledings in u alledaagse lewe te inkorporeer en deur u lewenstyl keuses te evalueer het u ‘n uitstekende kans om finansiële sukses te behaal.

As ons u kan bystaan om die regte keuses te maak en om te volhou met ‘n gestruktureerde finansiële plan vir die res van u lewe sal u finansiële vryheid vroeër bereik as wat u verwag het. Om u te help om dit te bereik het ons ‘n paar baie nuttige hulpmiddels georganiseer in ‘n stel riglyne waarna ons verwys as “Finansiële geletterdheid” (verwys na die koppel bo-aan hierdie bladsy).

As Gesertifiseerde Finansiële Beplanners (‘CFP®’) baseer ons ons benadering op die 6 stappe van finansiële beplanning soos uiteengesit deur die Finansiële Beplanningsinstituut van Suidelike Afrika (‘FPI’). Verwys na ons tuisblad vir ons benadering rakende persoonlike finansiële beplanning.