finansiële adviseurs | saam met jou: end-uit

 
 
 
 

Inleiding

Die vroeë onttrekking van aftreevoordele voordat u aftree verminder nie alleenlik die belastingvrye enkelbedrag beskikbaar wanneer u aftree nie. Dit veroorsaak ook dat die voordeel wat u neem met aftrede teen ‘n hoër koers belas gaan word.

Die uitstel van die onttrekking van u aftreevoordele kan u dus help om u totale belastinglas wesenlik te verminder met aftrede.

Huidige belastingskale van toepassing op aftreevoordele

Onttrekkings voor aftrede

Bedrag

Koers

Eerste R25,500

0%

R25,001 - R660,000

18% van die bedrag oor R25,000

R660,001 - R990,000

R114,300 + 27% van die bedrag oor R660,000

Bo R900,000

R203,400 + 36% van die bedrag oor R990,000

Onttrekkings met aftrede

Bedrag

Koers

Eerste R500,000

0%

R500,001 - R700,000

18% van die bedrag oor R500,000

R700,001 - R1,050,000

R36,000 + 27% van die bedrag oor R700,000

Bo R1,050,001

R130,500 + 36% van die bedrag oor R1,050,000

Voorbeeld 1 – Onttrekking van aftreevoordele

Mnr Eiewys begin op 25 werk en hy dra by tot sy werkgewer se pensioenfonds. Hy bedank op 34 en hy besluit om sy aftreevoordele van R250,000 te onttrek. Omdat dit ‘n voor-aftrede onttrekking is is slegs die eerste R22,500 belastingvry en die oorblywende R227,500 word belas teen 18% wat R40,950 beloop.

Hy begin dadelik weer by ‘n nuwe werkgewer en hy dra weer by tot sy werkgewer se pensioenfonds. Hy bedank op 45 en hy besluit weer om sy aftreevoordele van R350,000 te onttrek. Omdat hy egter reeds vroeër R250,000 onttrek het word hierdie twee bedrae bymekaargetel om die totale belastinglas te bereken. Die eerste R22,500 is weer belastingvry, en hy word dan belas teen 18% op die oorblywende R577,500 wat R103,950 beloop. Die belasting van R40,950 wat hy op die eerste onttrekking betaal het word dan afgetrek hiervan wat vir hom ‘n totale belastinglas van R63,000 op die tweede onttrekking gee.

Die negatiewe effek van hierdie twee onttrekkings verskyn wanneer Mnr Eiewys uiteindelik aftree op 65 en sy finale aftreevoordeel by sy laaste werkgewer R500,000 beloop. Omdat hy reeds R600,000 se aftreevoordele onttrek het moet hy gevolglik belasting betaal teen voorafgemelde koerse op hierdie R500,000 wat R153,000 beloop.

Wanneer die twee vorige belastings van R40,950 en R63,000 by die R153,000 getel word is die finale belasting betaal R256,950 teen ‘n effektiewe belastingkoers van 23% (R256,950 ÷ R1,100,000).

Voorbeeld 2 – Bewaring van aftreevoordele

Mnr Geletterd begin op 25 werk en hy dra by tot sy werkgewer se pensioenfonds. Hy bedank op 34 en hy besluit om sy aftreevoordele van R250,000 oor te dra na ‘n bewaringspensioenfonds. Daar is geen belastinggevolge nie.

Hy begin dadelik weer by ‘n nuwe werkgewer en hy dra weer by tot sy werkgewer se pensioenfonds. Hy bedank op 45 en hy besluit weer om sy aftreevoordele van R350,000 soos op daardie stadium oor te dra na ‘n bewaringspensioenfonds. Daar is weereens geen belastinggevolge nie.

Die positiewe effek van hierdie twee bewaringspensioenfondse verskyn wanneer Mnr Geletterd uiteindelik aftree op 65 en sy finale aftreevoordeel by sy laaste werkgewer R500,000 beloop. Omdat hy nog nie vroeër enige onttrekkings van aftreevoordele gemaak het nie kan hy die eerste R300,000 van sy gekonsolideerde fondswaarde van R7,653,211 belastingvry onttrek.

Hy onttrek gevolglik slegs R300,000 uit sy gekonsolideerde aftreevoordele en hy belê dit in ‘n geldmarkfonds teen ‘n rentekoers van 6% per jaar. Hy belê die oorblywende R7,353,211 op ‘n Beleggingsgekoppelde Lewensannuiteit (‘ILLA’), met geen belasting betaalbaar op enigeen van hierdie gebeure nie.

Hy ontvang rente-inkomste van R18,000 per jaar op die geldmarkfonds belegging (sy enigste rente-produserende belegging) en hy betaal nie belasting hierop nie omdat die eerste R32,000 se rente-inkomste vir persone ouer as 65 nie onderhewig is aan inkomstebelasting nie. Hy besluit om slegs 2.5% van die fondswaarde van sy ILLA as ‘n jaarlikse pensioen te neem en dit beloop R183,830 per jaar.

Volgens die 2010/11 belastingskale gaan hy inkomstebelasting van R20,222 per jaar op sy totale inkomste van R201,830 betaal teen ‘n effektiewe belastingkoers van 10% (wat aansienlik minder is as die 23% wat Mnr Eiewys op sy onttrekkings betaal het).

Gevolgtrekking

Deur ingeligte finansiële besluite te neem kan Mnr Geletterd:

  • inkomstebelasting van R256,950 spaar wat Mnr Eiewys op sy onttrekkings sal moet betaal;
  • sy uiteindelike aftreevoordele fondswaarde wesenlik met ongeveer R1,209,841 verhoog; en
  • minimale inkomstebelasting op sy totale aftree-inkomste betaal deur sy beleggings reg te struktureer.

Bostaande voorbeelde verpletter ook in ‘n mate die argument dat individue nie in aftreefondse of uittree-annuiteite belê en die massiewe jaarlikse belastingkortings gebruik nie omdat hulle “in elk geval later belasting op die inkomste gaan betaal”.

Kontak ons gerus as u enige navrae hieroor of aftreefondse in die algemeen het.