finansiële adviseurs | saam met jou: end-uit

 
 
 
 

Inleiding

RCA is 'n welvaart skepping strategie wat bereik word deur op gereelde intervalle te belê oor die langtermyn. Kollektiewe beleggings soos effektetrusts of indeks-gebaseerde fondse is voertuie wat gebruik word vir RCA - die struktuur van hierdie fondse is so te se ontwerp met RCA in gedagte.

Die maklikste manier om RCA te implementeer is om 'n debietorder by die bank in te stel om ooreen te stem met die betaling van jou salaris. Sodoende stel jy besparing voor in die tou en nie aan die einde soos wat dit baie verleidend is nie! Deur die besluit weg te neem om elke maand te spaar deur outomatiese besparing verminder die versoeking om dit op iets anders te spandeer.

Die proses

Die bedrag geld wat maandeliks belê word kan dieselfde bly oor tyd, maar die aantal eenhede wat aangekoop word verskil gebaseer op die markwaarde van die onderliggende bates in die kollektiewe belegging. Wanneer markte opgaan koop jy minder bates per rand wat bele is omdat die koste per bate hoer is. Wanneer die markte daal is die situasie omgekeerd en kan jy 'n groter hoeveelheid bates koop weens die laer koste per bate.

Deur dit oor 'n langtermyn te doen kry jy 'n dalende gemiddelde koste per bate, en dit beteken dat jy nie die bewegings in die markte op 'n gereelde grondslag hoef te monitor nie.

Terwyl klein bydraes nie so indrukwekkend is met eerste oogopslag nie stel dit beleggers in staat om die gewoonte van besparing aan te neem, en dit kan werklik optel oor 'n leeftyd te danke aan die effek van saamgestelde opbrengs. Volgens Albert Einstein is saamgestelde opbrengs die agtste wonder van die wêreld. Saamstelling vind plaas wanneer 'n bate 'n opbrengs voortgebring het en wanneer hierdie opbrengs dan herbelê word om hulle eie opbrengs voort te bring.

Om 'n langtermyn strategie vir die belê van enkelbedrag beleggings te fasiliteer bied kollektiewe beleggingsmaatskappye beleggers die vermoë om die aanvanklike belegging in 'n geldmarkfonds te plaas vanwaar dit dan outomaties belê word in 'n aangewysde gespesialiseerde effektetrust portefeulje elke maand. Dit word na verwys as "infasering" van 'n belegging.

RCA is 'n gerieflike, koste-effektiewe oplossing wat besorgdhede oor die bele van 'n groot enkelbedrag op die verkeerde tyd verminder. Telkemale wanneer 'n enkelbedrag alles op een slag bele is het die belegger die risiko gedra dat die finansiële markte kan daal en dat daar 'n groot gedeelte van die aanvanklike kapitaal kan verdwyn.

Dit moet egter beklemtoon word dat RCA 'n langtermyn beleggingstrategie is. Selfs al is die finansiële markte in 'n konstante toestand van wisselvalligheid is hulle geneig om stabiele groei oor die langtermyn te toon. Beer en bulmarkte kan vir lang periodes aanhou. As gevolg van hierdie wisselvalligheid van die markte is RCA in die algemeen nie 'n waardevolle kort termyn strategie nie.

RCA sal verseker dat jou gemiddelde koste per eenheid beide die voordele van 'n bulmark en die diskonto van 'n beermark reflekteer.

As beleggers in staat was om te voorspel wanneer die markte die onderste draaipunt bereik het sou daar nie 'n noodskaaklikheid gewees het vir RCA nie. Maar omdat dit baie moeilik is om te voorspel verskaf RCA 'n wonderlike manier om die hobbels van die markte glad te maak om 'n billike langtermyn groei te verseker.

Praktiese voorbeeld

'n Belegger implementeer 'n Uittrede-Annuiteit van R1,000 per maand op 1 Januarie 2005 en sy portfeulje is volledig belê in die Allan Gray Aandelefonds. Die verkooppryse per eenheid vanaf 1 Januarie 2005 tot 1 Januarie 2009 word hieronder aangedui:

Datum

Verkoopprys per eenheid

01/01/2005

R117.30

01/01/2006

R166.56

01/01/2007

R232.86

01/01/2008

R267.60

01/01/2009

R220.28

As dit aangeneem word dat die onderliggende bates in die Allan Gray Aandelefonds konstant gebly het en dat die fondsbestuurder 'n passiewe beleggingsbenadering volg sou die belegger elke maand 'n verskillende hoeveelheid eenhede kon koop, en daardeur kon hy/sy die langtermyn koste van sy/haar belegging verminder het. Gebaseer op historiese data behoort die bates in die Allan Gray Aandelefonds toe te neem in waarde oor die langtermyn en dit sal 'n redelike billike opbrengs op sy/haar belegging tot gevolg hê.

Praktiese voorbeeld

Ons kliënte se maandelikse UAs en effetrust bydraes inkorporeer die beginsels van RCA en dit behoort redelike billike opbrengste oor die langtermyn te verseker.

Kontak ons gerus as u meer inligting rondom hierdie onderwerp wil hê.