finansiële adviseurs | saam met jou: end-uit

 
 
 
 

Inleiding

“Ons oorhoofse beleggingstrategie is om kliënte se fondse slegs in beleggings te plaas wat streng deur die Raad op Finansiële Dienste (‘RFD’), Vereniging van Spaar en Beleggings Suid-Afrika (‘ASISA’), Kollektiewe Beleggingskemas Kontrolewet (‘CISCA’), Suid-Afrikaanse Reserwebank (‘SARB’) en Suid-Afrikaanse Inkomstediens (‘SARS’) gereguleer word.

Dit gee vir ons en ons kliënte meer gemoedsrus as met beleggings wat nie so streng gereguleer word nie, onder andere eiendomsindikasies.”

Beleggings