finansiële adviseurs | saam met jou: end-uit

 
 
 
 

Inleiding

Individue werk nie meer vir een werkgewer totdat hulle aftree nie. Ongeag of u bedank vir 'n beter geleentheid, 'n vroeë pakket neem of u werkgewer se aftreefonds ontbind word ('skeidingsgebeurtenisse') moet u besluit wat om met u fondsvoordele te doen wat beskikbaar raak uit die aftreefonds.

Die meeste individue neem die fondsvoordeel wat beskikbaar raak met ‘n skeidingsgebeurtenis as ‘n kontant-uitbetaling en gebruik dit in hulle alledaagse lewe sonder om al die implikasies te oorweeg.

U het die volgende opsies wanneer ‘n skeidingsgebeurtenis plaasvind:

 1. U kan dit onttrek as ‘n enkelbedrag uitbetaling:
  Enige onttrekking groter as R25,000 is belasbaar teen vasgestelde koerse. Verwys ook na die bespreking later in hierdie dokument vir ‘n meer breedvoerige bespreking van die uiters negatiewe belastinggevolge vir u huidige situasie, asook vir die toekoms, as u nou so ‘n onttrekking sou maak.
 2. U kan die fondsvoordele oordra na jou nuwe werkgewer se aftreefonds:
  Dit kan slegs gedoen word as u by u nuwe werk begin onmiddelik nadat u u vorige indiensname gestaak het. Hierdie opsie gee ook nie vir u toegang tot u fondsvoordele voor 55 of totdat u u nuwe werkgewer se diens verlaat nie.
 3. U kan die fondsvoordele oordra na 'n Uittree-Annuiteit (‘UA’):
  Die fondsvoordele word bewaar sonder enige negatiewe belastinggevolge, maar u kan eers toegang tot die fondse verkry wanneer u 55 word. UAs bied nie die potensiële eenmalige onttrekkingsopsie wat bewaringsfondse bied nie.
 4. U kan die fondsvoordele oordra na 'n Bewaringsfonds:
  Die fondsvoordele word weereens bewaar sonder enige negatiewe belastinggevolge. U het egter die opsie om een onttrekking te maak voor u 55 is. Wanneer u egter hierdie onttrekking maak is inkomstebelasting weereens teen vasgestelde koerse betaalbaar vir enige onttrekking wat R22,500 oorskry.
 5. U  kan 'n gedeelte van die fondsvoordele oordra na 'n Bewaringsfonds en 'n gedeelte na 'n UA:
  Hierdie kombinasie bied potensiële belastingbesparings in die jaar wat u bedank tesame met die eenmalige onttrekkingsopsie wat ‘n bewaringsfonds bied.

Eienskappe van bewaringsfondse

'n Bewaringsfonds is 'n pensioenfonds of voorsorgfonds wat geregistreer is by die Registrateur van Pensioenfondse en goedgekeur is deur SARS. Hierdie fondse is ontwerp om as 'n tydelike parkeerplek te dien vir onttrekkingsvoordele vanaf geregistreerde en goedgekeurde pensioen of voorsorgfondse.

'n Lid se opgehoopte voordeel in 'n spesifieke pensioenfonds of voorsorgfonds mag nie na meer as een bewaringsfonds oorgedra word nie, maar die voordele kan toegedeel word tussen 'n bewaringsfonds en 'n UA fonds.

Slegs oordragte vanaf 'n werkgewer se pensioenfonds na 'n bewaringspensioenfonds en slegs oordragte vanaf 'n werkgewer se voorsorgfonds na 'n bewaringsvoorsorgfonds sal aanvaar word.

Voordele vanaf 'n pensioenfonds of voorsorgfonds mag slegs oorgedra word wanneer 'n skeidingsgebeurtenis plaasgevind het.

Oordragte van bewaringsfondse na UA fondse word nie toegelaat nie.

U kan nie addisionele bydraes maak tot ‘n bestaande bewaringsfonds nie. As u reeds ‘n bewaringsfonds in plek het as gevolg van ‘n vorige oordrag kan u nie ‘n meer onlangse oordrag na die fonds byvoeg nie. ‘n Nuwe bewaringsfonds moet gestig word.

U mag een onttrekking maak vanuit ‘n bewaringsfonds voor aftrede. Die onttrekking mag ‘n gedeelte van of al die spaargeld in die fonds wees. Dit sal belas word teen voorafbepaalde koerse.

Soos met die meeste aftreefondse kan u nie ‘n lening neem teen ‘n bewaringsfonds nie en ‘n bewaringsfonds kan nie as sekuriteit dien vir ‘n lening nie.

U aftreefondse is beskerm teen eise van skuldeisers indien u gesekwestreer sou word.

Bewaringsfondse word verskaf deur versekeringsmaatskappye of gekoppelde beleggingsdienste verskaffers (‘LISPS’). LISPS bied ‘n verskeidenheid van beleggingskeuses en die vermoe om die portefeulje op ‘n aaneenlopende basis te hersien.

Die meeste van die onderliggende beleggings in effektetrust fondse of portefeulje word deur beleggingspesialiste saamgestel en geskaar op u risikoprofiel. Die veiligheid van u kapitaal hang dus af van die beleggingskeuses wat u maak. U kan dus ‘n gedeelte van of al u kapitaal verloor as u in ‘n mark-gekoppelde produk belê.

Wanneer u aftree word die kapitaal in die bewaringsfonds op dieselfde manier belas as enige ander aftreefonds. Byvoorbeeld, as u in ‘n bewaringspensioenfonds is moet u twee derdes van die fondswaarde gebruik om ‘n pensioen aan te koop. U word nie verplig om die pensioen van enige spesifieke maatskappy aan te koop nie en u moet ons kontak indien u die aankoop van ‘n pensioen oorweeg.

Soms nadat fondse reeds oorgedra is kom daar surplusgeld of rente beskikbaar uit dieselfde pensioenfonds of voorsorgfonds (dieselfde oordraende fonds) vir 'n lid van die bewaringsfonds. Hierdie addisionele "bydraes" word dan by die bestaande bewaringsfonds voordele gevoeg.

Negatiewe belastinggevolge wanneer fondsvoordele onttrek word

Bedrag

Koers

R0 tot R25,000

0%

R25,001 tot R660,000

18%

R660,001 tot R990,000

27%

Meer as R990,001

36%

Illustratiewe voorbeeld – Mnr Ingelig

Mnr Ingelig is 35 jaar oud en hy bedank by sy werkgewer waar hy sedert die begin van sy loopbaan werk. Die fondswaarde van sy pensioenfonds is R500,000 en hy besluit om die hele bedrag in ‘n Bewaringspensioenfonds te plaas.

Daar is GEEN negatiewe belastinggevolge ten opsigte van hierdie besluit nie, en die totale bedrag van R500,000 word namens hom belê.

Hy tree op ouderdom 60 af en die fondswaarde van sy Bewaringsfonds op daardie stadium beloop R5,417,352 (teen ‘n gemiddelde opbrengskoers van 10% per jaar oor die tydperk). Hy kan dan een derde belastingvry onttrek en ‘n pensioen met die oorblywende fondswaarde implementeer.

Illustratiewe voorbeeld – Mnr Eiewys

Mnr Eiewys is 35 jaar oud en hy bedank by sy werkgewer waar hy sedert die begin van sy loopbaan werk. Die fondswaarde van sy pensioenfonds is R500,000 en hy besluit om die hele bedrag te onttrek en vir diskresionêre doeleindes te gebruik.

Inkomstebelasting van R85,950 gaan outomaties afgetrek word van die R500,000 teen bovermelde koerse, en ‘n netto bedrag van R414,050 sal aan hom uitbetaal word.

Bykomend tot hierdie negatiewe belastinggevolge gaan hierdie onttrekking by aftrede in ag geneem word van die bedrag wat Mnr Eiewys belastingvry as ‘n enkelbedrag kan onttrek. Hy sal dan by aftrede geen belastingvrye enkelbedrag kan onttrek nie en hy word dus dubbeld gepenaliseer vir die onttrekking.

Gevolgtrekking

Weens hierdie uiters nadelige gevolge van ‘n onttrekking beveel ons aan dat individue hulle fondsvoordele moet bewaar vir aftrede, en nie vir ander doeleindes gebruik nie. Wanneer u ‘n besluit gemaak het kan u dit nie weer verander nie, en dit is dit uiters belangrik om die regte keuse nou uit te oefen.

Daar is ander faktore ook om in ag te neem wanneer ‘n skeidingsgebeurtenis plaasvind en ons beveel aan dat u ons kontak sodra dit gebeur sodat ons u kan adviseur oor die implikasies van u besluit.