finansiële adviseurs | saam met jou: end-uit

 
 
 
 

Inleiding

U grootste bate wat u ooit gaan besit is nie u eiendomme, aandele, pensioenfonds, kunswerke of motors nie, maar die vermoë om u kennis, ervaring en opleiding te gebruik om ‘n inkomste voort te bring. As u vermoë eers permanent ingeperk is kan die wiel ongelukkig nie teruggedraai word nie en u kan uself in ‘n onbenydenswaardige situasie bevind waar u vir die res van u lewe van ander persone afhanklik gaan wees om te oorleef.

Ons beskou gevolglik inkomstebeskerming as die heel belangrikste komponent in enige persoon se finansiële portefeulje, gevolg deur lewensdekking, kritieke siekte-voordele, beleggings en enige ander finansiële produkte.

Tipes ongeskiktheidsvoordele

Maandelikse inkomstebeskerming vir permanente toestande:

U verdienvermoë word deur die versekeringsmaatskappy “vervang” onderhewig aan sekere statutêre beperkings totdat u ‘n sekere ouderdom bereik (byvoorbeeld 55, 60 of 65). Hierdie statutêre beperkings plaas gewoonlik ‘n limiet op die bedrag wat mag uitbetaal (byvoorbeeld 75% van u vermelde verdienvermoë).

U kan dan hierdie maandelikse uitbetalings gebruik om u normale finansiële verpligtinge (beleggings, mediese fonds, korttermynversekering, ensovoorts) te befonds totdat u die voorafgemelde ouderdom bereik en die uitbetalings staak.

Maandelikse inkomstebeskerming vir tydelike toestande:

Sommige versekeringsmaatskappye bied ook tydelike- of siektevoordele vir wanneer persone slegs vir ‘n kort tydperk nie hulle werk kan doen nie. Daar word gewoonlik ‘n maksimum termyn aangedui waarvoor hierdie voordele sal uitbetaal.

Alleenstaande enkelbedrag ongeskiktheidsvoordeel:

Hierdie voordeel sal uitbetaal as u permanent medies ongeskik verklaar sou word, onderhewig aan die voldoening aan die maatskappy se definisies.

Versneller enkelbedrag ongeskiktheidsvoordeel:

Hierdie voordeel sal uitbetaal as ‘n versneller van u lewensdekking (u lewensdekking word dus verminder met ‘n uitbetaling). Die balans wat oorbly nadat dit uitbetaal is sal dan uitbetaal wanneer u sterf.

Beroep definisies

Eieberoep ongeskiktheid:

Hierdie voordeel betaal uit as u nie meer u spesifieke werk kan verrig nie. Byvoorbeeld, as u ‘n chirurg is en u raak permanent medies ongeskik sal die voordeel uitbetaal selfs al het u die kennis en ervaring om as ‘n lektor klas te gee by ‘n universiteit.

Eie of soortgelyke ongeskiktheid:

Hierdie voordeel sal slegs uitbetaal as u nie meer in staat is om u eie beroep of enige ander redelik verwante beroep te verrig nie. As u ‘n chirurg is met hierdie definisie sal ‘n voordeel waarskynlik nie uitbetaal as u steeds u kennis en ervaring kan gebruik om as ‘n lektor klas te gee by ‘n universiteit nie.

Die premies vir die eieberoep ongeskiktheidsvoordele is vanselfsprekend effens duurder as die eie of soortgelyke ongeskiktheidsvoordele. Dit verhoog egter u kanse om ‘n suksesvolle eis te hê wesenlik.

Premiepatrone

Gelykblywend:

Die premies bly konstant deur die termyn van die polis. ‘n Groot voordeel van gelykblywende premies is die sekuriteit wat dit aan ‘n polishouer verskaf om die polis se bekostigbaarheid regdeur die termyn te kan peil, wetende dat die premies nie buitensporig sal styg nie.

Die premies sal hoër wees as die werklike koste van die polis aan die begin, maar hulle sal laer wees as die werklike koste later in die termyn. Die koste van die polis word dus gelykmatig versprei oor tyd.

Verpligte verhogings:

Die premies eskaleer deur die termyn van die polis met vaste veranderlikes (5%, 10% of VPI) per jaar. Verpligte premies is meer bekostigbaar vroeg in die termyn van die polis, maar dit word egter duurder soos die termyn van die polis langer word. Die premies sal laer wees as die werklike koste van die polis aan die begin, maar hulle sal hoër wees as die werklike koste later in die termyn.

‘n Groot nadeel van verpligte verhogings is dat indien die verpligte stygings nie meer bekostigbaar is nie, die voordele afwaarts aangepas sal word, en die versekeringsmaatskappy kan selfs die voordele heeltemal kanselleer.

Ouderdomsverwante verhogings:

Die premies eskaleer deur die termyn van die polis op grond van die individu se ouderdom. Ouderdomsverwante premies is baie meer bekostigbaar vroeg in die termyn van die polis, maar dit word egter baie duurder soos die termyn van die polis langer word. Die premies sal laer wees as die werklike koste van die polis aan die begin, maar hulle sal hoër wees as die werklike koste later in die termyn.

‘n Groot nadeel van ouderdomsverwante verhogings is dat indien die verpligte stygings nie meer bekostigbaar is nie, die voordele afwaarts aangepas sal word, en die versekeringsmaatskappy kan selfs die voordele heeltemal kanselleer.

Inkomstebelasting implikasies

Maandelikse inkomstebeskerming vir permanente toestande:

Premies is aftrekbaar vir inkomstebelasting, en uitbetalings wanneer u permanent medies ongeskik raak is dus belasbaar.

Maandelikse inkomstebeskerming vir tydelike toestande:

Premies is nie aftrekbaar vir inkomstebelasting nie, en uitbetalings wanneer u tydelik medies ongesik raak is dus nie belasbaar nie.

Toekomstige versekerbaarheid

Ons neem nie enige groepsvoordele wat u moontlik by ‘n werkgewer het in ag met ons aanbevelings nie omdat u private risiko dekking voordele aan u koppel vir u hele loopbaan, ongeag waar u in die toekoms sou werk.

As u byvoorbeeld na twintig jaar u werkgewer se diens verlaat mag dit dan moeilik wees om dekking te bekom omdat u ouer geword het en dalk gesondheidsprobleme ontwikkel het.

Versekeringsmaatskappye het dan dikwels strenger toelatingskriteria as toe u jonger was, en dit kan selfs onmoontlik wees om dekking te bekom.

As u medies ongeskik sou raak terwyl u nog vir u werkgewer werk sal hulle groepskema en u private versekeringsmaatskappy afspeling toepas om te bepaal wie aanspreeklik vir watter bedrag van voordele is.

Gevolgtrekking

Ons benadering ten opsigte van inkomstebeskerming en ongeskiktheid is om:

  • as primêre prioriteit ʼn persoon se verdienvermoë volledig te beskerm met ʼn maandelikse inkomstebeskermer, onderhewig aan ʼn 1 maand wagtydperk;
  • as sekondêre prioriteit ʼn versneller enkelbedrag ongeskiktheidsvoordeel van ten minste een maal die lewensdekking wat reeds in plek te implementeer;
  • altyd voordele op die “eieberoep” definisie te implementeer;
  • voordele op die gelykblywende premiepatroon met ʼn maksimum waarborgtermyn te implementeer (tensy ʼn ander premiepatroon spesifiek versoek word); en
  • die termyn van die voordele te spesifiseer dat dit op ouderdom 65 staak.

Die inligting vervat in hierdie feiteblad verskaf ʼn breë oorsig van inkomstebeskerming en ongeskiktheid voordele. Ons maak egter aanbevelings en implementeer oplossings gebaseer op ʼn individu se unieke omstandighede met inagname van ander oorwegings ook. Kontak ons asseblief as u u huidige portefeulje wil hersien om moontlike gapings te identifiseer wat aangespreek behoort te word.