finansiële adviseurs | saam met jou: end-uit

 
 
 
 

Inleiding

Niemand dink graag aan hulle eie verganklikheid en die finansiële gevolge vir hulle familie as ‘n ernstige siekte of traumatiese ervaring hulle tref nie. Daar is egter ‘n baie goeie kans dat u ‘n ernstige siekte soos ‘n hartaanval, beroerte of ‘n tipe kanker onder lede gaan kry en dit gaan oorleef voordat u eendag sterf.

Terwyl mediese fondse die mediese onkostes verlig wat verband hou met kritieke siektes, is die oorlewing en betaling van na-gebeure dienste ‘n ander saak. Hierdie na-gebeure dienste sluit in die befondsing van verandering in lewenstyle en bykomende uitgawes vir die lyding as gevolg van hierdie siektes.

Wanneer betaal kritieke siektes uit?

Kritieke siekte voordele betaal uit by die diagnose van ‘n spesifieke stadium van ‘n spesifieke siekte. Die getal voordeel kategorieë is baie uitgebrei om minder algemene toestande ook in te sluit. Wêreldwyd is produkte beskikbaar met honderde voordeel kategorieë; dit is omseil met die gebruik van die “catch all” of “omvattende” kriteria vir sekere ongesteldhede wat nie spesifiek genoem word nie.

Beoordeling van kritieke siekte-eise word nie gebaseer op u beroep of die vermoë om te werk nie. Daar is geen subjektiwiteit vir die assessor nie omdat die definisies duidelik uiteengesit word in die poliskontrak. ‘n Kritieke siekte voordeel sal dus heel waarskynlik voor ‘n ongeskiktheidsvoordeel uitbetaal word omdat daar met ‘n ongeskiktheidsvoordeel verdere ondersoek gedoen sal word na u vermoë om steeds te werk.

Hoeveel dekking word benodig?

Alhoewel u mediese fonds in die meeste gevalle die grootste gedeelte van u mediese onkostes sal dek as u ‘n kritiekte siekte onder lede gaan hê is daar ook ander faktore om te oorweeg:

  • Het u siekverlof en normale verlof betaalbaar deur u werkgewer?
  • Sal u werknemervoordeel skema ‘n realistiese inkomste uitbetaal? Baie skemas voorsien ‘n ongeskiktheidsinkomste gebaseer op ‘n persentasie van u pensioen funderings-inkomste, en dit beteken dat u werklike inkomste aansienlik laer kan wees as u normale salaris.
  • Sal daar verhoogde huishoudelike kostes wees, soos langtermyn verpleging of nasorg vir kinders?
  • Is addisionele kapitaal nodig om voorsiening te maak vir moontlike huis- of voertuig modifikasies?
  • Sal die siekte veroorsaak dat u ‘n vroeë aftrede moet neem, of dat u lewenstyl veranderinge moet maak wat kan veroorsaak dat u inkomste tot en met aftrede wesenlik verminder word?

Sodra al u navrae en behoeftes verstaan word kan ‘n kombinasie van voordele saamgestel word om u behoeftes te bevredig onderhewig aan u begroting. Dit kan ‘n kombinasie van tydelike en/of permanente ongeskiktheidsinkomste voordele en enkelbedrag ongeskiktheidsvoordele wees – ontwerp om korttermyn en langtermyn ongeskiktheid behoeftes tesame met spesifieke kritieke siekte voordele aan te spreek.

Gestandaardiseerde Kritieke Siekte Definisies Projek (‘SCIDEP’)

Maatskappye wat kritieke siekte voordele bied het die noodsaaklikheid vir groter eenvoud besef. Die eerste industrie poging om die komplekse definisies aan te pak was SCIDEP, wat standaard definisies uiteengesit het, asook ernstigheidsgrade vir elkeen van die vier algemeenste kritieke siektes (hartaanval, beroerte, kanker en hartomleiding. Hierdie vier siektes verteenwoordig ongeveer 70-90% van alle eise.

Vanaf September 2009 word daar van lewensversekering maatskappye wat aan die Vereniging vir Spaar en Beleggings Suid-Afrika (‘ASISA’) behoort, verwag om die minimum persentasie van die voordeel wat uitbetaal sal word vir die vier ASISA gedefinieerde ernstigheidsgrade van toepassing op die vier algemeenste siektes te openbaar soos volg:

A

Ernstigste

100%

B

Gematigde inkorting

75%

C

Ligte inkorting

50%

D

Bykans volle herstel

25%

Funksionele inkorting voordele, kritiese siekte voordele, ongeskiktheidsdekkingen inkomstebeskerming

Funksionele inkorting voordele dek u vir gebeure van ‘n permanente fisiese en funksionele inkorting, ongeag of u steeds u werk kan verrig of nie. Die onsekerheid wat geassosieer word met die bepaling van u vermoë om aan te hou werk is dus nie van toepassing nie.

Kritieke siekte voordele dek u wanneer u gediagnoseer word met ‘n spesifieke siekte, aan ‘n spesifieke toestand ly of ‘n bepaalde prosedure moet ondergaan.

Ongeskiktheidsdekking word gekoppel aan u vermoë om u spesifieke werk te doen en betaal ‘n voorafbepaalde enkelbedrag uit wanneer u permanent ongeskik verklaar word en u nie meer kan werk nie.

Inkomstebeskermer voordele voorsien ‘n voorafbepaalde maandelikse bedrag wanneer u tydelik of permanent ongeskik raak vanweë ‘n ongeluk of siekte totdat u ‘n sekere ouderdom bereik.

Gedeeltelike voordeel uitbetalings versus 100% uitbetaling

Duidelike onderskeid moet getref word tussen gedeeltelike kritieke siekte voordele en 100% voordele. Wanneer ‘n behoeftebepaling gedoen word moet u besluit of u 100% van die versekerde bedrag wil laat uitbetaal by diagnose en of u ‘n gedeeltelike uitbetaling verlang (soos aangedui op die SCIDEP tabel).

Die voordeel van ‘n 100% uitbetaling is dat u ‘n wesenlike bedrag kapitaal ontvang wat gebruik kan word vir onmiddellike uitgawes of belê kan word vir die langtermyn om toekomstige behoeftes aan te spreek.

Die voordeel van ‘n gedeeltelike uitbetaling is dat die uitbetaling in lyn gebring kan word met moontlike lewenstyl veranderinge wat ontstaan by diagnose, en die voordeel bly dan in plek en groei vir enige toekomstige behoeftes vir kritieke siektes uitbetalings wat spruit uit dieselfde of ander siektes. 

Toekomstige versekerbaarheid

Wanneer u ly aan enige van die groot kritieke siektes word u kanse om ooit weer risikovoordele te kry ernstig benadeel, of dit gaan baie duur wees. Dit is hoekom u ʼn fonds moet hê as sekuriteit vir hierdie doel, en u kan dit doen met kritieke siekte voordele. Kritieke siekte voordele moet egter nie as ʼn plaasvervanger vir ongeskiktheidsvoordele gesien word nie, en ongeskiktheidsvoordele moet ook nie as ʼn plaasvervanger vir kritieke siekte voordele gesien word nie.

Ons neem nie groepsvoordele in ag wat u by u werkgewer het nie omdat privaat dekking koppel aan u vir u hele lewe, ongeag waar u werk. As u ʼn kritieke siekte kry as u steeds vir ʼn werkgewer werk sal hulle groepskema en u privaat versekering waarskynlik albei uitbetaal, en geen afspeling sal plaasvind nie.

Gevolgtrekking

Ons firma se benadering ten opsigte van kritieke siekte voordele is om:

  • dit te implementeer by dieselfde maatskappy as wat die inkomstebeskerming, lewensdekking en enkelbedrag ongeskiktheid voordele reeds op grond van prioriteit geïmplementeer is;
  • alleenstaande voordele van ten minste een keer ‘n kliënt se jaarlikse verdienvermoë te implementeer;
  • die mees omvattende dekking te implementeer op die 100% uitbetaling skaal;
  • dit op die gelykblywende premiepatroon te implementeer met ʼn maksimum waarborgtydperk (tensy ʼn ander premiepatroon uitdruklik versoek word); en
  • die termyn van die voordele as hele lewe te implementeer (en nie dat dit staak op 65 nie).

Die inligting vervat in hierdie feiteblad verskaf ʼn breë oorsig van kritieke siekte voordele. Ons maak egter aanbevelings en implementeer oplossings gebaseer op ʼn individu se unieke omstandighede met inagname van ander oorwegings ook. Kontak ons asseblief as u u huidige portefeulje wil hersien om moontlike gapings te identifiseer wat aangespreek behoort te word.